Për ne

Kompania “Orizarstvo” SHPKNJP me seli në Çeshinovë, Koçanë, RM është themeluar në vitin 2004 dhe i posedon pajisjet e veta për përpunimin e orizit me kapacitet prej 2,5 t në orë, qendër për grumbullimin e arpës së orizit, si dhe repart për paketimin e orizit.

Kompania

Kompania posedon edhe sortues (ndarës në lloje) kolor të teknologjisë së lartë me të cilin mundësohet përzgjedhja e orizit me qëllim që të përftohet cilësia e lartë. Posedojmë edhe tharëse me të cilën mundësohet përftimi i përqindjes ideale të lagështirës së orizit. Kompania posedon edhe pajisje për ekspandimin (bymimin) e orizit dhe të drithërave të tjera si dhe teknologji për të prodhuar miell orizi, miell integral orizi nga orizi i ekspanduar si dhe miell integral të grunjtë. Në nivel vjetor përpunon dhe nxjerr në treg prej 4000 deri 5000 t arpë orizi (prej 2000 deri 3000 t oriz të bardhë dhe të thyer). Në kuadër të kompanisë punon edhe mulliri i miellit, në të cilin si produkte finale përftohen miell, krunde dhe ushqim bagëtie. Kompania jonë bashkëpunon me sukses me partnerë afaristë nga vendi dhe bota. Kompania e ka përfaqësinë e vet në Republikën e Serbisë që quhet “Orizarstvo SHPK” me seli në Nish, në Rr. “Jovana Ristiqa” Nr. 17.

Keni pyetje? Mos ngurroni të na telefononi!
+389 33 355-020

© 2018 Сите права задржани. Orizarstvo

Веб дизајн и изработка KupiSajt.mk