За нас и нашата компанија

Компанијата “Оризарство” ДООЕЛ со седиште во Чешиново, Кочани, РМ е основана во 2004 година и располага со сопствена опрема за преработка на ориз со капацитет од 2,5 т. на час, откупен центар на оризова арпа, како и сопствен погон за пакување на ориз.
Повеќе
Компанијата, располага со високотехнолошки колор сортер со кој се овозможува селектирање на оризот со цел да се добие висок квалитет. На располагање имаме сопствен капацитет-сушара со кој се овозможува добивање идеален процент на влага на оризот.
Повеќе

Процес на производство

  • Жнеење
  • Лупење
  • Селектирање
  • Финализирање
  • Пакување


Жнеење

Оризови полиња од Кочанската котлина.Лупење

На оризовата арпа со голем производствен капацитет.Селектирање

На оризот преку колор сортер со цел високо квалитетно цело зрно без додатни примеси и кршен ориз.Финализирање

Последна фаза во производството. Најквалитетен бел ориз.Пакување

На производите според потребите на клиентите.

Сертификати