БЕЛ ОРИЗ 500 ГР

Опис

Кочански ориз сорта сант андреа во амбалажа од 500 гр. Прва класа. Поминат низ сите технолошки процеси како и низ колор сортер, содржина на кршен ориз 2-3%.