Për ne

Kompania “Orizarstvo” SHPKNJP me seli në Çeshinovë, Koçanë, RM është themeluar në vitin 2004 dhe i posedon pajisjet e veta për përpunimin e orizit me kapacitet prej 2,5 t në orë, qendër për grumbullimin e arpës së orizit, si dhe repart për paketimin e orizit.
Më shumë
Kompania “Orizarstvo” SHPKNJP me seli në Çeshinovë, Koçanë, RM është themeluar në vitin 2004 dhe i posedon pajisjet e veta për përpunimin e orizit me kapacitet prej 2,5 t në orë, qendër për grumbullimin e arpës së orizit, si dhe repart për paketimin e orizit.
Më shumë

Proces

  • Korrje
  • Qërimi
  • Sortimi
  • Prodhim
  • Paketimi


Korrje

Fusha orizi nga lugina e Koçanës.Qërimi

I arpës së orizit me kapacitet të madh prodhues.Sortimi

I orizit nëpërmjet sortuesit kolor me qëllim përftimi të kokrrës së tërë të cilësisë së lartë, pa aditivë shtesë dhe pa oriz të thyer.Prodhim

Final produkt i gatshëm – oriz i bardhë.Paketimi

Në ambalazh varësisht nga nevojat e klientit.

Certifikatat